Danh mục Tin tức
Video
Tin tức

Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2020

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa công bố kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng cac-bon rừng” (REDD+) tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2020.

Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2020 nhằm thiết lập thể chế quản lý, bảo vệ rừng, giúp giảm phát thải khí nhà kính. Theo đó, với tổng số vốn 455.473 triệu đồng, Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2020, nâng độ che phủ rừng lên 72%; bảo vệ ổn định, bền vững và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, làm giàu 285.274ha rừng tự nhiên và khoảng 58.900ha rừng trồng có trữ lượng; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng; phấn đấu đến cuối năm 2020 trồng mới được 4.389ha rừng trên diện tích đất trống tại 36 xã ưu tiên thực hiện REDD+ (gồm rừng phòng hộ và rừng sản xuất).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa yêu cầu các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về rừng, hiểu rõ tác dụng, giá trị của rừng, đặc biệt là với đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào gần rừng. Các đơn vị cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trồng rừng, bảo vệ tốt diện tích rừng đang có và tiếp tục khoanh nuôi, trồng mới, bảo vệ rừng; tăng cường thu hút vốn, tạo sinh kế cho dân, giảm thiểu tối đa áp lực từ cộng đồng tới rừng. Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã lồng ghép kế hoạch hành động REDD+ vào các quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tổ chức chính trị – xã hội và doanh nghiệp tích cực tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan trong kế hoạch hành động (REDD+) của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

Theo Monre

Liên kết đối tác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT KHẢI

Liên hệ với chúng tôi ngay

Hồ sơ môi trường

Hồ sơ môi trường là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình hoạt động.

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận các hồ sơ môi trường liên quan bao gồm:

  1. Đánh giá tác động môi trường
  2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ
  3. Phương án phòng ngừa sự cố môi trường
  4. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm

 

zalo