Danh mục Dịch vụ
Video
Dịch vụ và tư vấn về môi trường

Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM), lập đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, đăng ký sổ chủ nguồn thải, báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kì và nghiệm thu môi trường.

Lập dự án đầu tư.

Tư vấn về công nghệ môi trường.

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu.

Tư vấn và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (CP).

Tư vấn về phòng tránh ô nhiễm đối với các chất thải nguy hại và công nghiệp.

Phân tích chất lượng nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp và nguy hại.

Liên kết đối tác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT KHẢI

Liên hệ với chúng tôi ngay

Hồ sơ môi trường

Hồ sơ môi trường là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình hoạt động.

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận các hồ sơ môi trường liên quan bao gồm:

  1. Đánh giá tác động môi trường
  2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ
  3. Phương án phòng ngừa sự cố môi trường
  4. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm

 

zalo